• (+84) 28.3868 7885
  • sales@daiduongtelecom.com

Sản Phẩm

Cel-Fi PRO Signal Booster cho 3G / 4G LTE

Cel-Fi là một thế hệ mới của điện thoại di động Signal Boosters. Insanely đơn giản.

Cel-Fi DUO

Smart Signal Booster® là thiết bị thông minh cho các mạng 3G và 4G LTE trên toàn thế giới.

Cel-Fi QUATRA

Nối mạng hệ thống mạng Booster thông minh. Một tàu sân bay an toàn DAS hoạt động mà giải quyết vấn đề bao phủ trong xây...