• (+84) 28.3868 7885
 • sales@daiduongtelecom.com

Dịch vụ tại Ocean Telecom

Từ thiết kế, gia công, triển khai, bảo trì, kỹ thuật và giám sát, Ocean Telecom xử lý tất cả các dịch vụ tích hợp không dây của bạn, tận dụng các sản phẩm của bên thứ ba cho hiệu quả lĩnh vực dịch vụ tối ưu. Ocean Telecom Dịch vụ - Giải pháp bao gồm:

 • Quản lý dự án
 • Thiết kế hệ thống
 • Site Survey
 • Site Engineering
 • Cài đặt
 • Tối ưu hóa hệ thống
 • Vận hành hệ thống
 • Thực hiện khảo sát
 • Tài liệu hệ thống
 • Dịch vụ - bảo trì

Xử lý sự cố và sửa chữa

Thiết bị sử dụng cho khắc phục sự cố và sửa chữa

Bảo trì và sửa chữa các thiết bị RF

Khảo sát kỹ thuật, Site Audit, Site Recovery

Dịch vụ & Bảo trì

Benchmarking

Tối ưu hóa đầy đủ mạng .

...

Trung tâm sửa chữa

Trung tâm sửa chữa Power Amplifier - Trung tâm RF đầu tiên tại Việt Nam