CHÍNH SÁCH BẢO MẬT THÔNG TIN
---------

 

1. Mục đích và phạm vi thu thập thông tin

- Thông tin cá nhân bao gồm: Họ và tên, địa chỉ, email, điện thoại, giới tính ... chúng tôi lưu lại thông tin trên để xác thực tài khoản và quản trị rủi ro.
- Trong quá trình giao dịch trực tiếp hoặc thanh toán tại website http://daiduongtelecom.com , Website chỉ lưu giữ thông tin giao dịch đơn giản về đơn hàng để chúng tôi liên lạc với bạn về đơn hàng của bạn. Các thông tin về số tài khoản ngân hàng của Bạn sẽ không được lưu giữ.

2. Phạm vi sử dụng thông tin

Mọi thông tin cá nhân của Bạn, cũng như các thông tin trao đổi giữa bạn và Website đều được lưu giữ và bảo mật bởi hệ thống Website. Chúng tôi sử dụng thông tin Bạn cung cấp để:
- Cung cấp các dịch vụ đến Bạn.
- Gửi các thông báo về các hoạt động trao đổi thông tin giữa Bạn và Website.
- Ngăn ngừa các hoạt động phá hủy tài khoản người dùng của Bạn hoặc các hoạt động giả mạo Bạn.
- Liên lạc và giải quyết với Bạn trong những trường hợp đặc biệt.

3. Thời gian lưu trữ thông tin 

Thông qua chính sách này, chúng tôi sử dụng cụm từ “Thông tin cá nhân” để mô tả những thông tin liên đới đến một cá nhân cụ thể và có thể dùng để nhận biết về cá nhân đó.
Chúng tôi lưu giữ và bảo mật thông tin cá nhân của Bạn tại máy chủ hệ thống và được bảo đảm an toàn bằng hệ thống tường lửa (firewall).
Thời gian lưu trữ thông tin cá nhân của Bạn: Các thông tin cá nhân của Bạn sẽ được lưu giữ từ khi khởi tạo đến lần cập nhập gần nhất. Ngoại trừ chi tiết các giao dịch của Bạn tại website, sẽ được lưu giữ trong suốt quá trình hoạt động của website.
Hệ thống của chúng tôi cũng thường xuyên phối hợp với các chuyên gia bảo mật nhằm cập nhật những thông tin mới nhất về an ninh mạng đảm bảo sự an toàn cho thông tin cá nhân của Bạn khi đăng ký và sử dụng tại Website.

4. Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin

CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỬ VIỄN THÔNG ĐẠI DƯƠNG

Tel: 08 38687885 
Phòng kinh doanh: 08 38687885   Hotline: 0947281878
Phòng kỹ thuật: 0912 56 52 53
Email: sales@daiduongtelecom.com; mbtel@daiduongtelecom.com
Website: http://daiduongtelecom.com

5. Phương tiện và công cụ để người dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình.

Tài khoản gồm ID và mật khẩu của tài khoản người dùng là do Bạn quản lý.  Do đó, Bạn phải bảo mật kỹ mật khẩu. Nếu mật khẩu bị lộ dưới bất kỳ hình thức nào, chúng tôi không chịu trách nhiệm về mọi tổn thất phát sinh.Trong trường hợp Bạn muốn chỉnh sửa thông tin cá nhân của mình, Bạn dùng chức năng “Tài khoản cá nhân” vào mục “Thông tin tài khoản” để thay đổi các thông tin cá nhân.
Trong trường hợp Bạn quên mật khẩu, Bạn dùng chức năng “Quên mật khẩu” để yêu cầu cấp lại mật khẩu.
Trường hợp Bạn nghi ngờ tài khoản người dùng hoặc mật khẩu bị tiết lộ, Bạn phải thay đổi mật khẩu mới, hoặc báo ngay với ban quản trị tại công ty để được hỗ trợ.

6. Cam kết bảo mật thông tin cá nhân khách hàng

Website không cung cấp thông tin cá nhân của Bạn cho bên thứ ba ngoại trừ trường hợp phải thực hiệu theo yêu cầu của các cơ quan chức năng có thẩm quyền, nếu các đơn vị này có yêu cầu đặc biệt, hoặc nếu Bạn có những hành động vi phạm pháp luật.