Tòa nhà / IoT / Từ xa

Cel-Fi QUATRA 1000

Hoạt động kết hợp một sóng mang DAS cho 3G / 4G / 5G thoại và dữ liệu.

Cel-Fi QUATRA 2000

Dual-Carrier Hybrid Active DAS cho dữ liệu và thoại 3G / 4G / 5G.

Cel-Fi QUATRA 4000 / 4000i

Multi-Carrier Hybrid Active DAS cho dữ liệu và thoại 3G / 4G / 5G.

Cel-Fi QUATRA 4000e

Multi-Carrier Hybrid Active DAS cho Dữ liệu và thoại 3G / 4G / 5G.

Giải pháp khuếch đại sóng 3G thế hệ mới với - Cel-Fi RS2

Thiết bị khuếch đại sóng 3G thế hệ mới - Cel-Fi RS2 Multi-Carrier Cellular Indoor Coverage

Cel-Fi GO G41

Giải pháp phủ sóng di động cấp độ mạng 3G / 4G / 5G đầu tiên để tăng TDD và FDD.

Cel-Fi PRO

Bộ tăng cường tín hiệu thông minh trong nhà cho các mạng 3G, 4G và 4G LTE trên khắp thế giới.

Cel-Fi DUO / DUO

Bộ tăng cường tín hiệu thông minh trong nhà cho các mạng 3G / 4G / LTE trên khắp thế giới.