• (+84) 28.3868 7885
  • sales@daiduongtelecom.com

Giá treo ăng ten

Cel-Fi Pole Mount

Cel-Fi Pole Mount là một giá treo ngoài trời được thiết kế để cố định một ăng-ten của nhà tài trợ di động cho Cel-Fi...

Giá cắm ăng-ten Cel-Fi

Cel-Fi Mount là một giá treo trong nhà / ngoài trời được thiết kế để đảm bảo tín hiệu của nhà tài trợ cho Cel-Fi QUATRA...