Cho Thuê Phụ Kiện

TÊN HÌNH MÃ LOẠI ĐẶC TÍNH GIÁ
Bộ chuyển đổi N-SMA Bộ chuyển đổi N-SMA N ( M) - SMA ( F )

- Adapter N-SMA

Ghi chú:

- N ( M) - SMA ( F )

Liên hệ:

Tel: +84.8.3868 7885

Email: sales@daiduongtelecom.com

Bộ chuyển đổi N-SMA Bộ chuyển đổi N-SMA N-SMA

- Adapter N-SMA

Ghi chú:

- N (M) - SMA (M)

Liên hệ:

Tel: +84.8.3868 7885

Email: sales@daiduongtelecom.com

Bộ chuyển đổi DIN-N Bộ chuyển đổi DIN-N DIN-N

- Adapter DIN-N

Ghi chú:

- DIN (M) - N (F)
- DIN (M) - N (M)
- DIN (F) - N (F)
- DIN (F) - N (M)

Liên hệ:

Tel: +84.8.3868 7885

Email: sales@daiduongtelecom.com

Thiết bị suy hao 40dB Thiết bị suy hao 40dB 40dB

- Suy hao 40dB

Ghi chú:

- Tần số 10k-3G

Liên hệ:

Tel: +84.8.3868 7885

Email: sales@daiduongtelecom.com

DownLoad 100W, 150W DownLoad 100W, 150W Dl 100W, 150W

- Tải điện 50W.100W, 150W
Ghi chú:
- Tần số 10k-3G

Liên hệ:

Tel: +84.8.3868 7885

Email: sales@daiduongtelecom.com

Thiết bị suy hao 10 dB, 20dB Thiết bị suy hao 10 dB, 20dB 10 dB, 20dB

- Suy hao 5dB, 10dB

Ghi chú:

- Tần số 10k-3G

Liên hệ:

Tel: +84.8.3868 7885

Email: sales@daiduongtelecom.com

Máy đo khoảng cách Laser Máy đo khoảng cách Laser Nikon Laser 550AS

- Dải đo: 10-500m / 11-550 yd.
- Màn hình đo cách thực tế
- Góc nhìn (º), ngang cách, Chiều cao, giữa hai điểm.

Liên hệ:

Tel: +84.8.3868 7885

Email: sales@daiduongtelecom.com

Sensor Sensor Sensor

- Hỗ trợ cho các biện pháp điện Bird
Ghi chú:
- Sử dụng băng tầng 400-900MHz (50 W, 100W)
- 1710-1880 MHz (50W)

Liên hệ:

Tel: +84.8.3868 7885

Email: sales@daiduongtelecom.com

Cảm biến điện Cảm biến điện Cảm biến điện Directional 5010

- Suport Bird SA6000ex, SA3600xt, 5000ex ...
Ghi chú:
- Sách hướng dẫn
- 01 cáp dữ liệu

Liên hệ:

Tel: +84.8.3868 7885

Email: sales@daiduongtelecom.com