QUY ĐỊNH VÀ HÌNH THỨC THANH TOÁN
----------------------
1. Thanh toán chuyển khoản qua ngân hàng:
- Chủ tài khoản: Cty TNHH Điện Tử Viễn Thông Đại Dương
STK: 28063359 Tại Ngân hàng TMCP Á Châu – CN. Sài Gòn
- Bước 1: Khách hàng đặt hàng từ sản phẩm trên web và lên hợp đồng thỏa thuận cả 2 bên.
- Bước 2: Khách hàng và nhân viên kinh doanh xác thực đơn hàng (qua hợp đồng, điện thoại, email).
- Bước 3: Khách hàng thanh toán bằng cách chuyển khoản trước bao nhiêu % số tiền tương ứng với giá trị hợp đồng của đơn hàng
                mà khách đã đặt sau khi 2 bên đã ký thống nhất trong hợp đồng.
- Bước 4: Nhân viên kinh doanh của Ocean Telecom kiểm tra đơn hàng và chuyển hàng.
- Bước 5: Khách hàng kiểm tra và nhận hàng.
2. Thanh toán tại Công ty TNHH Điện Tử Viễn Thông Đại Dương:
- Bước 1: Khách hàng đặt hàng trước số lượng bao nhiêu.
- Bước 2: Nhân viên kinh doanh xác nhận thông tin khách hàng, dự án.
- Bước 3: Khách hàng và nhân viên kinh doanh xác thực hợp đồng, đơn hàng.
- Bước 4: Nhân viên và khách hàng cùng nhau kiểm hàng.
- Bước 5: Khách hàng nhận hàng và thanh toán với nhân viên kế toán.