Thiết bị Flexi EDGE Module FIPA 470248A.102 GSM

Thông tin chi tiết sản phẩm:
Tên thương hiệu: Nokia

Chứng nhận: CE

Số Model: FIPA

Supply Ability:Vui lòng liên hệ với chúng tôi
FIPA


Hệ thống xử lý truyền tải của BTS bên ngoài và nội bộ. Module hệ thống bao gồm một giao diện vật lý từ BTS đến BSC, và giao diện Abis.

- E1 non symmetry 75 ohms SMB;

- 8×E1 interfaces;

- Un-balanced 75Ω;

- 2×SMB connectors per IF