MCPA Booster

Single MCPA Booster

Giữ cho vùng phủ sóng không thay đổi Giữ công suất BTS cùng antennas khi mở rộng.

Dual MCPA Booster

Hỗ trợ nhiều carriers trong dual bands/sectors Kết hợp mô-đun kép MCPA