Huawei

Thiết bị tủ BTS Huawei 3G NodeB

Thiết bị tủ BTS 3900 3G Nodeb

Thiết bị BTS BTS3900 MRFU 900C

Nhãn hiệu: keynote Số Model: MRFU 900C SN: 210231847010B4005522...

Thiết bị - ZXSDR B8200 GU360

Thiết bị truyền dẫn - ZXSDR B8200 GU360