• (+84) 28.3868 7885
  • sales@daiduongtelecom.com

Zte

Thiết bị GSM CDMA LTE RRU ZXSDR R8882 S9000

Thiết bị GSM CDMA LTE RRU ZXSDR R8882 S9000 cho trạm viễn thông