• (+84) 28.3868 7885
  • sales@daiduongtelecom.com

Single MCPA Booster

Dual MCPA Booster

Hỗ trợ nhiều carriers trong dual bands/sectors Kết hợp mô-đun kép MCPA

Single MCPA Booster

Giữ cho vùng phủ sóng không thay đổi Giữ công suất BTS cùng antennas khi mở rộng.